در جلسه با معاون پژوهش و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مطرح شد: راهکارهای مدیریت انتقال تکنولوژی در حوزه فناوری نمک‌زدایی در کشور

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. در جلسه با معاون پژوهش و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مطرح شد: راهکارهای مدیریت انتقال تکنولوژی در حوزه فناوری نمک‌زدایی در کشور
اخبار سازمان
QR Code
در جلسه با معاون پژوهش و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مطرح شد: راهکارهای مدیریت انتقال تکنولوژی در حوزه فناوری نمک‌زدایی در کشور

در این جلسه که با حضور دکتر علی جعفریان دهکردی معاون پژوهش و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دکتر محسن مردانی رئیس سازمان، مهندس فاطمه حافظی، مهندس علی مهدی‌زاده و دکتر محمدصادق حاجی تاروردی از مدیران سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد، موضوع مدیریت انتقال تکنولوژی در حوزه فناوری نمک‌زدایی در کشور، روش‌های توسعه فناوری‌های فعلی و آینده نگری درخصوص فناوری‌های نوظهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با اشاره به ماده 36 قانون برنامه ششم توسعه و ماموریت جهاددانشگاهی در مدیریت انتقال تکنولوژی آب شیرین‌کن‌ها در کشور، بر لزوم ایجاد بستر مناسب توسط جهاددانشگاهی صنعتی شریف در راستای تشکیل زیست بوم فناوری نمک‌زدایی متشکل از نخبگان، شرکت‌ها و صاحب نظران این حوزه تاکید شد.

در ادامه، معاون پژوهش و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردهای سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، با فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و پروژه‌های فناورانه این سازمان آشنا شدند.

گفتنی است، بر اساس ماده 36 قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ايران، دولت مكلف است اقدامات لازم را با رعايت سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشاميدنی، استحصال و بهره‌وری مصرف، حداقل معادل سی درصد ارتقاء دهد و نيز حداقل سی درصد آب آشاميدنی مناطق جنوبی كشور را از طريق شيرين كردن آب دريا تا پايان اجرای قانون برنامه تأمين نمايد.

بر اساس این ماده قانون، وزارت نيرو موظف است تا پايان اجراي قانون برنامه، تمهيدات لازم جهت تأمين، طراحي و ساخت حداقل هفتاد درصد آب شيرين‌كن‌هاي مورد نياز را در شهرهای حوزه خليج فارس و دريای عمان را از طریق خريد تضميني آب شيرين شده و مديريت هوشمند و تجميع خريد آب شيرين‌كن از طريق انتقال فناوري به داخل کشور انجام دهد.

در متن ماده 36 قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم اشاره شده است که مديريت انتقال فناوری از طريق جهاددانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشی و شركت‌های دانش بنيان انجام می‌شود.

آدرس خبر ایسنا

آدرس خبر جهاددانشگاهی