تفاهم نسبی لازمه رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. تفاهم نسبی لازمه رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است
اخبار سازمان
QR Code
تفاهم نسبی لازمه رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف در جریان برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات مناظره دنشجویان همگرایی در گفتمان را از مهم ترین عوامل تفاهم نسبی عنوان کرد و افزود: اگر عدم تفاهم حکم فرما باشد جامعه به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف دکتر تقوی با تاکید بر اهمیت تفاهم نسبی گفت: مهم ترین مانع همگرایی، ادبیات و زبان متفاوت است چرا که اختلاف در گفتمان (نه ارزش ها و دیدگاه‌ها) باعث نرسیدن به تفاهم مشترک می‌گردد.

وی همچنین بحث تعارض در منافع را در جریان تصمیم گیری و بیان نظرات، دومین مانع رسیدن به تفاهم ذکر کرده و افزود: در جریان تصمیم‌گیری و بیان نظرات ممکن است که منافع گروه یا فردی در گرو تصمیم خاصی باشد و ممکن است در بیان مفاهیم به یک نقطه واحد نرسند.

دکتر تقوی همچنین سومین مانع در تفاهم را پیچیدگی مسائل و نحوه پرداخت به آن عنوان کرده و تاکید کرد: اندیشکده‌های جهان برای حل این مشکل از تکنیک جمع آوری اطلاعات و پرداخت به آن در ابعاد متفاوت استفاده می کنند، تجمیع این اطلاعات یک استراتژی پژوهشی است و در تمام اندیشکده‌ها این کثرت گرایی روش شناختی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی تصریح کرد: برای جلوگیری از تاثیرگذاری امیال و احساسات خود در جریان گفت‌وگو باید رویکرد کثرت‌گرایی که عامل توسعه فرهنگ گفت‌وگو است را مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم نظر مخالف را به درستی تحلیل کنیم.

تفاهم نسبی لازمه رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر طباطبائی نماینده محترم دفتر نهادرهبری در دانشگاه با قدردانی از برگزاری این مناظرات توسط جهاددانشگاهی تصریح کرد: در دانشگاه با تبادل نظر و برخورد، نظرات شکل می‌گیرد و این کار بسیار مبارکی است.

وی با تاکید بر این نکته که، باید مناظرات را تبدیل به مجادله و مغالطه نکنیم  چرا که در مناظره هر دو طرف پیروز هستند؛ افزود: بحث‌های بسیاری است که نیاز به مزاکره دارد اما باید موضوعاتی در نظر گرفته شود که کار را پیش ببرد.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری مناظرات اساتید افزود جهاددانشگاهی با سابقه بسیار عالی در برگزاری این مهم و استقبال دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بهترین گزینه جهت برگزاری این مناظرات است که دفتر نهاد رهبری در دانشگاه از برگزاری این برنامه استقبال نمود.

یادآور می‌شود‌، دوازدهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی از سوی معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف از 30 بهمن ماه آغاز و تا دوم اسفند ماه برگزار می‌گردد.