پنجاه و چهارمین شماره از فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی مربوط به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. پنجاه و چهارمین شماره از فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی مربوط به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد
اخبار سازمان
QR Code
پنجاه و چهارمین شماره از فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی مربوط به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد

پنجاه و چهارمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه تکنولوژی صنعتی  مربوط به زمستان 1402 توسط پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در  این شماره  فصلنامه 6 مقاله با عناوین زیر منتشر شده است:

تبیین مبانی رویکرد کسب‌و‌کار‌گرا به سازمان‌های پژوهش و فناوری: رهیافتی انتقادی بر سیاست خصوصی‌سازی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی

شناسایی ‌عوامل کلیدی موثر بر مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق‌و‌توسعه مبتنی بر فناوری‌ اطلاعات در حوزه بهداشت‌ و‌ درمان

شناسایی و اولویت‌بندی موانع بازدارنده یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران

کاربرد بلاکچین به منظور ارتقای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها، مطالعه موردی یکی از دانشگاه های کشور

بررسی تاثیر منابع بازاریابی بر تمایل مالکان به نوآوری رادیکال با نقش تعدیلگری پویایی محیط و منابع اختصاصی خانواده (مطالعه موردی: خانوارهای دارای کسب و کار خانوادگی شهر آبادان)

واکاوی عوامل نوآورانه موثر بر وفاداری مشتریان در بازاریابی چند سطحی مبتنی بر هوشمندی کسب و کار

جهت دریافت مقالات به آدرس اینترنتی  https://jtd.iranjournals.ir/ مراجعه و به منظور ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 67641215 تماس حاصل فرمایید.