ضیافت افطار کانون جهادگران سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با حضور حداکثری پیشکسوتان برگزار شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. ضیافت افطار کانون جهادگران سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با حضور حداکثری پیشکسوتان برگزار شد
اخبار سازمان
QR Code
ضیافت افطار کانون جهادگران سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با حضور حداکثری پیشکسوتان برگزار شد

کانون جهادگران جهاددانشگاهی صنعتی شریف در بیست و هفتمین شب ماه مبارک رمضان میزبانی افطار بیش از 300 تن از پیشکسوتان و همکاران جهاددانشگاهی بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در این مراسم پر فیض ضمن دیدار همکاران پیشکسوت و بازنشستگان سازمان، فضای صمیمانه و همکاری میان این همکاران و مدیران جهاددانشگاهی و کارفرمایان پروژه‌های شاخص ایجاد گردید.