انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر کرد: کتاب ” تجریه تحلیل داده ها در مهندسی مخازن با تاکید بر الگوریتم های یادآوری ماشین”

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر کرد: کتاب ” تجریه تحلیل داده ها در مهندسی مخازن با تاکید بر الگوریتم های یادآوری ماشین”

انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، کتاب ” تجریه تحلیل داده ها در مهندسی مخازن با تاکید بر الگوریتم های یادآوری ماشین” نوشته “دکتر یوسف کاظم زاده ، عاطفه حسن زاده و سید طاها حسینی” منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، این کتاب مشتمل بر هفت فصل است که در فصل اول به جایگاه تجزیه و تحلیل داده‌ها در مهندسی نفت و ارزش آن در تولید از مخازن هیدروکربوری و به مفاهیم پایه‌ای در رابطه ‌با تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در مخازن نفت و گاز پرداخته می‌شود همچنین در فصل دوم روش‌های مدل‌سازی داده محور و در فصل سوم نیز به نحوه تصمیم‌گیری با مدل‌های داده محور می‌پردازد. در فصل چهارم این کتاب نیز به کاربردهای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در مهندسی مخزن و در فصل پنجم این کتاب استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در تحلیل داده‌های مخزن را توضیح می‌دهد. در فصل ششم کتاب الگوریتم‌های پرکاربرد در مهندسی نفت در محیط برنامه‌نویسی پایتون پیاده‌سازی و اجرا شده است. در فصل هفتم کتاب روندهای آینده آنالیز داده در مهندسی مخزن ارائه‌شده است.

 لازم به ذکر است این کتاب با هدف فهم و کاربرد روش‌های روشنگری برای برنامه‌های کاربردی در پروژه‌های مدل‌سازی و خصوصیات مخازن همچنین بینشی تحلیلی در مورد آمار کاربردی، زمین‌آمار و توسعه کمی علوم زمین با کاربرد در مهندسی نفت جهت استفاده پژوهشگران و دانشگاهیان تالیف شده است.

علاقمندان جهت خرید کتاب می توانند به پایگاه اینترنتی 16 book.irمراجعه و یا با شماره تلفن 67641215 (انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف) تماس حاصل نمایند.

برای دریافت آخرین اخبار و فعالیت های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به آدرس jdsharif.ac.ir مراجعه نمایید.