چاپ مقاله ی اعضای هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در نشریه بین المللی علوم مواد:مواد الکترونیکی

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. چاپ مقاله ی اعضای هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در نشریه بین المللی علوم مواد:مواد الکترونیکی


این مقاله با عنوان Magnetoresistance of nanocomposite copper/carbon thin films 
در نشریه بین المللی Journal of Materials Science: Materials in Electronics منتشر شد.

مقاله ی «بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات مس در بستر کربنی» نتایج طرح پژوهشی با همین عنوان می باشد که توسط اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و همکاران پژوهشگر آنها انجام شده است. آقای علی آرمان و خانم فاطمه حافظی از جمله نویسندگان این مقاله می باشند.

در چکیده این مقاله آمده است:
در این تحقیق، نانوذرات مس در بستر لایه نازک کربنی به روش همزمان انباشت بخار شیمیایی و کند وپاش پلاسمای امواج رادیویی از هدف مس و نیکل در محیط گاز استیلن ساخته شدند. ساختار کریستالی و توپوگرافی سطح نانوذرات مس ساخته شده به ترتیب توسط آنالیزهای طیف پراش اشعه ایکس(XRD) و میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) بررسی گردید. از این آنالیزها به ترتیب برای تشخیص فازهای کریستالی مس، اندازه و تابع توزیع اندازه این نانوذرات با بعد فرکتالی ۷/۲ استفاده شده است. همچنین با استفاده از آنالیز مجموعه ی این آنالیزها می‌توان به راهبردی برای اندازه گیری و تعیین عملکرد رفتار مغناطیسی این ترکیبات دست یافت. رسانش در نواحی مختلف گذار با مکانیزم های پرکولاسیون و تونل زنی توضیح داده شده است. مشاهده می‌شود که این لایه‌ها دارای مقاومت مغناطیسی منفی بوده که می‌تواند خواص سنسوری جالب را در قطعات و لوازم الکترونیکی از خود نشان دهند.