عضو گروه پژوهشی فناوری خلأ به عنوان دبیر تحریریه مجله بین المللی “Composite Materials Research” در زمینه مواد انتخاب شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. عضو گروه پژوهشی فناوری خلأ به عنوان دبیر تحریریه مجله بین المللی “Composite Materials Research” در زمینه مواد انتخاب شد


آقای مهندس علی آرمان دبیر هیات تحریریه مجله بین المللی “Composite Materials Research

با توجه به فعالیت‌های علمی متعدد آقای مهندس علی آرمان، عضو گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و ارائه بیش از ده ها مقاله ISI در مجلات معتبر بین‌المللی، سردبیر مجله “Composite Materials Research” از ایشان برای عضویت در هیأت تحریریه این مجله، دعوت به عمل آورد که در این راستا این عضو گروه پژوهشی فناوری خلأ به عنوان دبیر هیأت تحریریهاین مجله انتخاب و معرفی گردید.