به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد: دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین، در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد: دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین، در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی
اخبار سازمان
QR Code

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی شریف دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین را در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار نمود.

این دوره به درخواست پالایشگاه نهم مجمتع گاز پارس جنوبی و در راستای افزایش سطح مهارت های شغلی کارکنان این پالایشگاه، به مدت ۸ ساعت در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ و در محل آن پالایشگاه برگزار شد.

کارمندان و کارکنان در این دوره آموزش های لازم را در زمینه «فرایند کار و آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه»، «نحوه برخورد و پاسخگویی به مراجعین و رسیدگی به شکایات» و «هوش هیجانی و حل تعارض» دریافت کردند.

 

به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد: دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین، در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی