اعتبارنامه قطعی همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران برای آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف صادر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. اعتبارنامه قطعی همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران برای آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف صادر شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران با صدور این اعتبارنامه، آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافند غیرعامل سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف را به عنوان یکی از آزمایشگاههای مورد تایید که دارای توانایی انجام خدمات آزمایشگاهی در سطح ملی بر روی تجهیزات مخابراتی (سوئچ و روتر ) را دارا می باشد معرفی کرد.

 آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در راستای نیل به پیشرفت، با اخذ تاییدیه در ارزیابی مراقبتی و رعایت الزامات مرتبط، توانسته است اعتبار نامه همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران را از موقت به قطعی و مدت اعتبار را  سه سال افزایش دهد. 

همچنین با توجه به تکمیل آزمایشگاه و اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه (۱۷۰۲۵) به جز آزمون های ایمنی دامنه خدمات آزمون در زمینه سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) در تجهیزات فناوری اطلاعات افزایش و توسعه پیدا یافته است. 

خدمات سازگاری الکترومغناطیسی شامل آزمون در زمینه مصونیت در برابر پالس های الکتریکی تندگذر/ رگباره، مصونیت در برابر پالس های فراتاخت، مصونیت در برابر افت های ولتاژ، وقفه های و تغییرات ولتاژ، محدوده هارمونیک های گسیلی جریان، محدوده تغییرات سوسوی ولتاژ در سامانه های عمومی تغذیه می باشد.

اعتبارنامه قطعی همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران برای آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف صادر شد