بازدید مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. بازدید مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
اخبار سازمان
QR Code
بازدید صنایع هواپیمایی

در راستای تفاهم نامه همکاری فیمابین شرکت صنایع هواپیمایی ایران و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و به منظور توسعه روابط همکاری، دکتر رضا ایزدی مدیر عامل، مهندس دهقانی پور معاون پژوهشی، مهندس کیایی مدیر ارتباط با دانشگاه و برخی از مدیران این شرکت، شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از دستاوردها و توانمندی های اخیر این سازمان بازدید کردند.

پس از بازدید مدیران شرکت صنایع هواپیمایی ایران از آزمایشگاه های متالورژی، میکروالکترونیک و مراکز خدمات تخصصی اپتیک، هوا فضای سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، طی جلسه ای با حضور رئیس، معاون پژوهشی و مدیران  این سازمان، توسعه زمینه های همکاری فی مابین با رویکرد توجه بیشتر به ساخت داخل مورد بررسی و تبادل نظرقرار گرفت.

 در این جلسه، در خصوص همکاری در طراحی و ساخت تسترها و ساخت برخی تجهیزات مذاکره شد.

بازدید مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 

 

 

بازدید مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف