دوره های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاددانشگاهی برگزار شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. دوره های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاددانشگاهی برگزار شد
اخبار سازمان
QR Code

معاونت آموزشی  جهاددانشگاهی صنعتی شریف در راستای اجرای دوره های آموزشی سازمانی و تقاضامحور و بنا به درخواست معاونت هماهنگی دفتر مرکزی، مرحله اول از چهار مرحله دوره های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاد دانشگاهی را در محل این سازمان برگزار کرد.
دوره های آموزشی مدیریت فرآیند کسب وکار، برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP، خلاقیت و نوآوری سازمانی و آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه سالجاری، برای ۱۶۰ نفر از همکاران جهاددانشگاهی، در قالب ۲۵۶۰ نفرساعت اجرا شد.

دوره های آموزشی اختصاصی معاونت هماهنگی جهاددانشگاهی به عنوان دوره های آموزشی ضمن خدمت در چهار مرحله برای کارشناسان و مدیران مذکور برگزار شده و کلیه فراگیران در این چهار عنوان دوره شرکت خواهند داشت.
مراحل بعدی دوره ها در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ خردادماه، ۱۹ و ۲۰ تیرماه و ۹ و ۱۰ مردادماه سال جاری برگزار می شود.  

 

دوره های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاددانشگاهی برگزار شد