با رای سهامداران شرکت نور پرتو آزمای بینا، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان این شرکت انتخاب شدند

  1. اخبـار
  2. با رای سهامداران شرکت نور پرتو آزمای بینا، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان این شرکت انتخاب شدند

سهامداران شرکت نور پرتو آزمای بینا در انتخابات روز چهارشنبه 3 خرداد 1342 که در سالن تابش سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان این شرکت را انتخاب کردند.

مهندس برزین به عنوان مدیرعامل، مهندس مهرداد مردی و مهندس غلامرضا وحدانی به عنوان اعضای هیات مدیره، خانم معصومه مقصودیان و آقای محمد محرمی نیز به عنوان بازرسان شرکت نورپرتوآزمای بینا معرفی شدند.

با رای سهامداران شرکت نور پرتو آزمای بینا، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان این شرکت انتخاب شدند