چاپ مقاله‌ی اعضای سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. چاپ مقاله‌ی اعضای سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران
اخبار سازمان
QR Code
چاپ مقاله‌ی اعضای سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران

این مقاله باعنوان “پیشران های توسعه دانش بنیان سواحل مکران با نگاه پارادیم انقلاب صنعتی چهارم “توسط مهندس جلال نوری عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و نسرین سخائیان حاجی محمدی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و از اعضای سازمان جهادددانشگاهی صنعتی شریف تالیف و ارائه شده است.

متن کامل مقاله در سایت https://civilica.com/  به آدرس https://civilica.com/doc/1652038/ در دسترس مخاطبان می‌باشد.

این همایش با محوریت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق(ع) در اسفند ماه 1401 در بندر راهبردی جاسک برگزار شد.      

درچکیده مقاله آمده است: امروزه حل مسائل و چالش های مزمن، راه حل های نوآورانه و غیر تکراری نیاز دارد. انقلاب صنعتی چهارم در حال حاضر واقعیتی است که با ترکیب فناوری و دیجیتالی کردن فرآیندهای اقتصادی، قابلیت ها و امکاناتی بی نظیر، به ایجاد یک مدل جدید از جامعه، یک پارادایم جدید اجتماعی-اقتصادی کمک می کند. توسعه دریا محور با توجه به نوار ساحلی ایران، ظرفیت‌های فوق العاده‌ای را در اختیار کشورمان قرار می‌دهد، که البته بهره برداری از این ظرفیت بسیار ناچیز بوده است. نقش اساسی شرکت های دانش بنیان بعنوان موتور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به خصوص در مناطق کم برخوردار که دارای ظرفیت های خاصی هستند بسیار مهم است.قواعد رقابتی اقتصاد انقلاب صنعتی چهارم، شرکتها و دولتها را برای رقابتی ماندن در تمامی فرمهای جبهه نوآوری ملزم می دارد. هدف از این تحقیق بررسی پیشران های توسعه دانش بنیان و اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های توسعه در سواحل مکـران از منظر پارادیم های انقلاب صنعتی چهارم می باشد.