پنل تخصصی “مدیریت انتقال فناوری نمک زدایی و تعمیق ساخت داخل آب شیرین کن” با حضور متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد

  1. اخبـار
  2. پنل تخصصی “مدیریت انتقال فناوری نمک زدایی و تعمیق ساخت داخل آب شیرین کن” با حضور متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد

 

در سی و یکمین همـایش سـالانه بین المللی مهندسـی مکانیـک و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران که 19 تا 21 اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شد، پنل تخصصی “مدیریت انتقال فناوری نمک زدایی و تعمیق ساخت داخل آب شیرین کن” با حضور فعال متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.

در این پنل که با حضور مهندس علی مهدی زاده، دکتر محمدصادق حاجی تاروردی، دکتر ابراهیم حاجی، دکتر صابر علیدادی، دکتر مونا محمدی برگزار شد، با ارائه مدل انتقال فناوری و تعمیق ساخت داخل فناوری آب شیرین کن اسمزمعکوس، توسط مهندس علی مهدی زاده مدیر مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهادداشگاهی صنعتی شریف، چالش های کشور در حوزه توسعه فناوری، اجرایی و گلوگاه های مرتبط با این فناوری، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست تخصصی با هدف ارائه اطلاعات و تبادل نظر در زمینه ی بومی سازی و تعمیق ساخت داخل فناوری آب شیرین کن ها و تقویت ارتباط موثر و نزدیک تر دانشگاه با صنعت در این زمینه، برگزار شد و فرصتی را ایجاد کرد تا محققان، دانشگاهیان، صنعتگران و مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی حاضر در نشست، با بیان مشکلات و چالش های موجود در زمینه ی فعالیت های خود و طرح سوالات مرتبط، از همفکری و پیشنهادهای اساتید دانشگاهی و جهاد دانشگاهی و دیگر محققان صنعتی بهره مند شوند.

گفتنی است با توجه به ماموریت جهاددانشگاهی در راستای تعمیق ساخت داخل فناوری آب شیرین کن، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف طی دو دهه گذشته فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه ی آب شیرین کن ها انجام داده و در صدد است با ایجاد بستری مناسب با مشارکت تمامی فعالان این حوزه در کشور نسبت به تعمیق ساخت داخل فناوری های رایج و نوظهور قدم های اجرایی بردارد.

پنل تخصصی "مدیریت انتقال فناوری نمک زدایی و تعمیق ساخت داخل آب شیرین کن" با حضور متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد