ردیابی و کنترل ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره

  1. پروژه‌ها
  2. پروژه ویژه
  3. ردیابی و کنترل ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره

ردیابی، کنترل و کالیبراسیون ایستگاه زمینی دریافت تصاویر و اطلاعات از ماهواره

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک