گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهها (استاندارد ISO/IEC17025)برای آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف صادر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهها (استاندارد ISO/IEC17025)برای آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف صادر شد


مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
، با صدور گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهها (استاندارد ISO/IEC17025 )، آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافند غیرعامل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف را به عنوان یکی از آزمایشگاههای معتبر ایران که دارای توانایی انجام خدمات در سطح ملی را دارا می باشد معرفی کرد.

 آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، نگاه به تولید داخل، جلوگیری از واردات تجهیزات الکتریکی، مخابراتی و فناوری اطلاعات معیوب به کشور اقدام به ارائه خدمات آزمون در زمینه های ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات،سازگاری الکترو مغناطیسی (مصونیت در برابر تخلیه الکترواستاتیک را انجام می دهد. همچنین، خدمات آزمون در زمینه مصونیت در برابر پالس های الکتریکی تندگذر/ رگباره، مصونیت در برابر پالس های فراتاخت، مصونیت در برابر پالس های فراتاخت، مصونیت در برابر افت های ولتاژ، وقفه های و تغییرات ولتاژ، محدوده هارمونیک های گسیلی جریان، محدوده تغییرات سوسوی ولتاژ در سامانه های عمومی تغذیه) و تعیین معیار مصرف انرژی تجهیزات اداری بخشی دیگر از فعالیت های آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف می باشد.

شایان ذکر است آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند، پیش از این در زمینه انجام آزمون بر روی تجهیزات مخابراتی(سوئیچ و روتر) موفق به دریافت گواهینامۀ تأیید صلاحیت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران شده است.