۱۰ عنوان استاندارد ملی ایران توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تدوین شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. ۱۰ عنوان استاندارد ملی ایران توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تدوین شد

۱۰ عنوان پیش‌نویس استاندارد ملی که توسط مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تدوین شده است، در ۸۰۶ و ۸۰۷ امین اجلاسیه کمیته ملی خودرو و نیرو محرکه سازمان ملی استاندارد ایران، مطرح و تصویب شد.

۱۶۲۲۱۰Dnstmntsjstsh_01

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، براساس قراردادی که بین سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منعقد شد، مرکز توسعه تکنولوژی این پژوهشکده تدوین ۱۰ عنوان استاندارد ملی تجهیزات آبیاری و موتورهای درون سوز را برعهده گرفت که به همت کارشناسان این مرکز، استانداردهای مذکور تدوین و در دو اجلاسیه کمیته ملی خودرو و نیرو محرکه سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسید.

همچنین، پس از تصویب پیش نویس استاندارد ملی، با دریافت شماره ملی، استانداردهای مذکور چاپ و در سایت سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع فنی تولیدکنندگان، آزمون کنندگان، متخصصان و مصرف کنندگان قرار داده خواهد شد. پیش از این نیز ۴۵ عنوان استاندارد ملی ایران توسط مرکز توسعه تکنولوژی تدوین شده است.

یادآوری می شود، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی دارای پروانه کارشناسی استاندارد در زمینه تدوین از سازمان ملی استاندارد ایران است و مرکز توسعه تکنولوژی در زمینه تدوین استاندارد، طرح ها و پروژه های مختلفی را در حوزه های تدوین استاندارد ملی، تدوین استاندارد کارخانه ای، تدوین استاندارد بخشی و تدوین استاندارد پژوهش محور(دانش بنیان) با موفقیت اجرا کرده است.