استند حمل موتور (جیگ پالت)

  • حمل پوسته موتور بر روی کانوایر و ایجاد موقعیت مناسب در هر ایستگاه جهت مونتاژ سایر قطعات موتورخودرو در خط مونتاژ

مرکز خدمات تخصص ساخت