دپارتمان تهیه شناسنامه فنی در پژوهشکده توسعه تکنولوژی ایجاد می شود

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. دپارتمان تهیه شناسنامه فنی در پژوهشکده توسعه تکنولوژی ایجاد می شود

دکتر طباطبایی با بیان این خبر گفت: با توجه به سابقه پژوهشکده توسعه تکنولوژی در زمینه تهیه شناسنامه قطعات و لوازم سازماندهی و افزایش خدمات، طی جلسه ای با حضور مسئولان پژوهشکده و مدیر مراکز خدمات تخصصی مکاترونیک و گروه پژوهشی متالورژی، مقرر شد این موضوع در دپارتمانی با حضور اعضای گروه های ذی ربط پیگیری و اجرا شود.

سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی اظهار داشت: در آینده نزدیک با طراحی سایت مرتبط و افزایش ظرفیت، شاهد پروژه های بزرگ و سازماندهی شده ی موضوع تهیه شناسنامه فنی خواهیم بود و این فعالیت تماما به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.