جذب نیروی امریه گروه پژوهشی مهندسی صنایع سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. جذب نیروی امریه گروه پژوهشی مهندسی صنایع سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

گروه پژوهشی مهندسی صنایع سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، نیاز به جذب نیروی امریه با مشخصات زیر دارد:
1) رشته تحصیلی : مهندس صنایع
2) مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
3) فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر
4) تسلط بر مهارت های مدیریت فرآیند و مدیریت پروژه

لطفاً افراد متقاضی، رزومه کاری را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
ierg@jdsharif.ac.ir