پوشش دهی در این مرکز با انواع لایه های نازک فلزی و دی الکتریک به روش های تبخیر حرارتی مقاومتی، تبخیر حرارتی با تفنگ الکترونی، مگنترون اسپاترینگ DC و راکتیو اسپاترینگ انجام می شود.

 

این مرکز مجهز به کامل ترین بانک انواع تارگت های فلزی و دی الکتریک می باشد که پتانسیل پاسخگویی به تمامی نیازهای این حوزه را دارا می باشد. از جمله ی این تارگت ها می توان به MgO , ZnO , ZrO2 , ITO , Zn , Fe , Ni , CU , Co , Cr , Mo , Ti , Al , TiO2 , C , SiO2 , Sn , Zr , Al2O3 , AZO اشاره کرد.

همچنین مجهز بودن به انواع پودر، شمش، قرص و دانه های فلزی و غیر فلزی از قبیل MgF2 , TiO2 , Cr2O3 , SiO2 , Pt , Sn , Cr , Ni , Al , Pb , In , Ag , Au این مرکز را به یک مرکز منحصر به فرد در ایران تبدیل نموده است.

خدمات لایه نشانیخدمات لایه نشانی