جذب نیروی پاره وقت در مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. جذب نیروی پاره وقت در مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برای تکمیل نیروی کارشناسی خود در نظر دارد نسبت به جذب نیرو با شرایط زیر اقدام نماید:

* رشته مهندسی شیمی – فرایند

* مقطع کارشناسی ارشد

* نوع همکاری: پاره وقت

* تسلط کار با نرم افزارهای شبیه سازی مهندسی شیمی

* تسلط بر مفاهیم و اصول طراحی پایه و تفصیلی فرایند های صنایع شیمیایی

* توانایی کار گروهی

* سابقه کار مرتبط

لطفا رزومه ی خود را به آدرس: tdins@acecr.ac.ir  ارسال نمایید.