كتاب «طراحی فرستنده‌ها و گیرنده‌های ایمپالس باند فوق‌العاده عریض CMOS RFIC» توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. كتاب «طراحی فرستنده‌ها و گیرنده‌های ایمپالس باند فوق‌العاده عریض CMOS RFIC» توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد

بررسی اصول سیستم‌ها، سیگنال ها، قطعات اساسی فرستنده‌ها، طراحی هم‌بسته‌ساز و گیرنده ی UWB ایمپالس، طراحی فرستنده‌ها و گیرنده‌های ایمپالس باند فوق‌العاده عریض CMOS RFIC و طراحی ژنراتور پالس قابل‌تنظیم و  مدولاتور BPSK بخشی از موضوعات ارائه شده در این کتاب می باشد.

طراحی، ساخت و آزمایش آنتن UWB تک‌صفحه‌ای، کارایی نمونۀ اولیۀ فرستنده و ژنراتور پالس از دیگر موضوعاتی است که مولف کتاب توضیحات کاملی در مورد آنها داده است.

کتاب «طراحی فرستنده‌ها و گیرنده‌های ایمپالس باند فوق‌العاده عریض CMOS RFIC» تالیف پویان دنیاران و در 1000 نسخه و 152 صفحه، با قیمت 500 هزار ریال از سوی انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شده است.

لینک فروش کتاب