تدوین دانش فنی

  1. اخیار
  2. تدوین دانش فنی
اخیار
QR Code

• تدوین دانش فنی و ساخت کارت‌های دستگاه میترینگ
• کارفرما: شرکت پایانه‌های نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت قطعات یدکی میترینگ‌ نفت
• کارفرما: شرکت ملی پخش فرآیندهای نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت بازوهای بارگیری نفت خام
• کارفرما: شرکت پایانه‌های نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه لوله مغزی سیار
• کارفرما: شرکت ملی حفاری

• تد‌وین د‌انش فنی و ساخت د‌ستگاه‌های خلأ بالا
• کارفرما: د‌انشگاه های د‌اخل و خارج کشور

• تد‌وین د‌انش فنی و ساخت سیلیکاژل کروی
• کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه‌های نفتی

• تد‌وین د‌انش فنی قطعات و راه‌اند‌ازی توربوترن
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• تد‌وین د‌انش فنی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار
• کارفرما: وزارت جهادکشاورزی

• تدوین دانش فنی ملزومات تجهیزات سرچاهی
• کارفرما: شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی وتکو

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه نقشه برداری تئودولیت
• کارفرما: بخش خصوصی

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه شمارنده اندازه ذرات
• کارفرما: صنایع دفاع

• کسب و تد‌وین د‌انش فنی تولید نیمه صنعتی برچسب‌های سیستم حفاظت
کتابخانه ای و فروشگاهی
• کارفرما: شرکت فناوری رد‌یابی مغناطیسی

• مهندسی معکوس قطعات مکانیکی(تهیه ۵ هزارعنوان دفترچه مشخصات فنی)
• کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان