معرفی کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

تبیین پتانسیل استفاده از سامانه‌های سطوح آبگیر باران در سطج بین المللی به عنوان راهکاری برای کاهش اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم

 ارائه دستاوردها و تکنولوژی های نوین در زمینه سطوح آبگیر باران

ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر محققین، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و مدیران در سطح ملی و بین المللی

 فرآهم آوردن بستری مبتنی بر درک آب، برای ارائه پیشنهادات، دستورالعمل‌ها و راهکارهای عملی حل چالشهای مرتبط با مدیریت حوضه های آبخیر

 ارتقاء سطح دانش بهره برداران در خصوص استفاده از فناوری‌های سطوح آبگیر باران

 

برگزار کننده: دانشگاه کردستان

شهر برگزاری: کنفرانس مجازی

 

 آخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری: ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰

 

اطلاعات بیشتر در صفحه اصلی کنفرانس