حضور سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

  1. اخبـار
  2. اخبار حوزه ریلی
  3. حضور سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

 

جهاددانشگاهی با ۱۵ پروژه و خدمات شاخص فناورانه از ۱۳ تا ۱۶ اسفندماه در هشتمین نمایشگاه بین المللی “حمل و نقل ریلی و صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته” حضور دارد.

این خدمات و پروژه‌ها مربوط به چهار سازمان صنعتی شریف، علم و صنعت، تهران و خواجه نصیرالدیم طوسی است که در سالن B38 در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار دارد.