كتاب «آشکارسازی اجسام مخفی شده با امواج میلیمتری و مایکروویوی منتشر شد

  1. اخبـار
  2. كتاب «آشکارسازی اجسام مخفی شده با امواج میلیمتری و مایکروویوی منتشر شد

انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر کرد:

كتاب «آشکارسازی اجسام مخفی شده با امواج میلیمتری و مایکروویوی

ترجمه كتاب «آشکارسازی اجسام مخفی شده با امواج میلیمتری و مایکروویوی» از سوی انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد.

در این کتاب که در هفت فصل و 263 صفحه به چاپ رسیده است، مباحث مربوط به تئوری و اصول آشکارسازی، سنسورهای فعال موج میلیمتری با آشکارسازی مستقیم، سنسورهای FMCW برای آشکارسازی اجسام مخفی شده، سنسورهای فعال مایکروویوی برای آشکارسازی اجسام با استفاده از رزونانس طبیعی مختلط و سنسورهای موج میلیمتری غیرفعال ارائه شده است.

نقش اثرات شیلدینگ در عملکرد سنسورهای غیرتصویربرداری،  به همرا ه نتیجه گیری، واژه نامه فارسی به انگلیسی و واژه نامه انگلیسی به فارسی بخشی از مطالب این کتاب را به خود اختصاص داده است.

طراحی، ساخت و آزمایش آنتن UWB تک‌صفحه‌ای، کارایی نمونۀ اولیۀ فرستنده و ژنراتور پالس از دیگر موضوعاتی است که مولف کتاب توضیحات کاملی در مورد آنها ارائه کرده است.

كتاب «آشکارسازی اجسام مخفی شده با امواج میلیمتری و مایکروویوی» توسط باریس ی. کاپیلیویچ  تالیف  و توسط سید عبدالرضا ترابی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ترجمه شده است.

این کتاب را انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در 1000نسخه با قیمت 100 هزار تومان منتشر کرده است.

علاقمندان برای خرید، به سایت فروشگاه کتاب شانزده به آدرس 16book.ir مراجعه نمایند.