دکتر مردانی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد

  1. اخبـار
  2. دکتر مردانی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد

دکتر مردانی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی، دکتر محسن مردانی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد.
دکتر مردانی قبل از این در سمت معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف فعالیت داشت.

همچنین، دکتر طیبی در نامه‌ای خطاب به دکترعلیرضا آخوندی از تلاش‌های صادقانه این مدیر جهادی در مدت ریاست سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف قدردانی کرد.