دعوت به همکاری نیروی امریه

  1. اخبـار
  2. دعوت به همکاری نیروی امریه

آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نظر دارد از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی برق (گرایش مخابرات و الکترونیک) ترجیحا آشنا به استانداردهای بین المللی در زمینه  تجهیزات ICT و آزمون های EMC نیروی امریه جذب نماید.

متقاضیان محترم رزومه خود را تا 20 مهرماه با موضوع «امریه-نام خانوادگی»

به ایمیل زیر ارسال نمایند:

Padafand@jdsharif.ac.ir

آدرس جهاددانشگاهی

آدرس ایسنا