تفاهم نامه همکاری های علمی – آموزشی بین سازمان جهاددانشگاه صنعتی شریف و شرکت ارافیت صنعت قشم امضا شد

  1. اخبـار
  2. تفاهم نامه همکاری های علمی – آموزشی بین سازمان جهاددانشگاه صنعتی شریف و شرکت ارافیت صنعت قشم امضا شد

این تفاهم نامه با هدف ایجاد و هم افزایی همکاری های آموزشی فی مابین و استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین برای ارائه خدمات آموزشی به جامعه، صنایع و سازمان های مختلف منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه که یکشنبه 27 آذرماه 1401 به امضا رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت ارافیت صنعت قشم رسید، طرفین در زمینه برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حوزه اتوماسیون صنعتی مطابق ضوابط جهاددانشگاهی، تدوین دوره های آموزشی در این زمینه و تبادل اساتید دوره های آموزشی حوزه اتوماسیون صنعتی همکاری می کنند.

برگزاری سمینار ها و کارگاه های یک روزه و همکاری در اطلاع رسانی و اعلام ظرفیتها و توانمندیهای طرفین به سازمانها و صنایع و متخصصان مرتبط از دیگر محورهای همکاری بین این دو مجموعه می‌باشد.

در حاشیه مراسم امضا تفاهم نامه، از تجهیزات اهدایی شرکت ارافیت صنعت قشم در حوزه پنوماتیک که به ارزش بیش از چهارمیلیارد ریال، به صورت رایگان به مرکز آموزش های تخصصی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف اهداء شده است، برای استفاده در دورهای آموزشی، رونمایی شد.

دکتر مردانی رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در این زمینه اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور بهره مندی مستمر از خرد جمعی و از آنجا که ارتباط و همکاری بین موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی می تواند به ارتقای کمی و کیفی هدف ها و برنامه های مشترک کمک نماید، بین این دو مجموعه امضاء شد.

لینک خبر ایسنا

لینک خبر جهاددانشگاهی