افتتاح شماره حساب برای واریز مبلغ سهام گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف انجام شد/ سهامداران برای واریز مبلغ سهام اقدام نمایند

  1. اخبـار
  2. افتتاح شماره حساب برای واریز مبلغ سهام گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف انجام شد/ سهامداران برای واریز مبلغ سهام اقدام نمایند

سهامداران محترم عضو کانون جهادگران شریف که هم اکنون بیرون از سازمان فعالیت دارند، به دلیل تغییر تعداد سهام درخواستی، مبلغ سهام خود را از سرکار خانم ایزدی(شماره تماس 67641425 یا 09904763079) سوال فرمایند و مبلغ اعلام شده را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 24 بهمن ماه به حساب زیر واریز نمایند.

فیش واریزی به واتساپ، بله، تلگرام یا ایتا  برای خانم ایزدی(09904763079) ارسال شود.

153280555801 بانک اقتصاد نوین شعبه صنعتی شریف – گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف

شماره شبا گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف
IR660550015300208055580001