دانشگاه صنعتی شریف و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تفاهم نامه همکاری علمی امضا کردند

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. دانشگاه صنعتی شریف و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تفاهم نامه همکاری علمی امضا کردند
اخبار سازمان
QR Code
آرم مشترک دانشگته و جهاد

 

به منظور هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت های علمی دانشگاه و جهاددانشگاهی صنعتی شریف جهت ارائه خدمات علمی به جامعه،تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد منعقد شد.

افزایش همکاری های علمی بین دانشگاه و جهاددانشگاهی، کمک به توسعه همکاری دانشگاه و صنعت و برقراری مرکزیت آموزش های تخصصی مهارتی در سطح ملی و منطقه بخشی از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

بر اساس این تفاهم نامه که به امضای دکتر فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف و مهندس حاجیلو رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف رسیده است، یک نقشه راه جهت توسعه همکاری های آموزشی و یک نقشه راه جهت توسعه همکاری های پژوهشی و فناوری تدوین می شود که همکاریهای این دو مجموعه بر اساس این نقشه راه ادامه خواهد یافت.

هم اکنون همکاری های آموزشی آزاد بین دو نهاد در حال اجرا می باشد و محورهای همکاری آموزشی شامل تدوین دوره و کارگاه های آموزشی تخصصی، کاربردی و مهارتی بر اساس نیاز صنعت، خدمات و دستگاه های اجرایی، پروزه یابی مشترک، اطلاع رسانی پروژه های آموزشی و دوره های در حال مذاکره و اجرا به منظور اجتناب از رقابت ناخواسته و اولویت در واگذاری اجرای فعالیتها به طرف مقابل، تولید و انتشار منابع آموزشی و کمک آموزشی می باشد.

برگزاری دوره های مهارت افزایی و کسب و کار برای دانشجویان دانشگاه با تسهیلات مالی مناسب و همکاری نهادهای مربوطه دانشگاه و تامین فضای آموزشی از سوی دانشگاه، برنامه ریزی و اجرای آموزش های الکترونیک و از راه دور، برگزاری بازدید های تخصصی آموزشی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و آموزشی بخشی دیگر از محورهای همکاری آموزشی می باشد.

ایجاد مرکز آموزش با مدیریت مشترک طرفین در جهاد جهت ارجاع و اجرای برخی از فعالیت های تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت های ارتباطات بین الملل آموزشی طرفین در برگزاری آموزش های بین المللی از دیگر محورهای همکاری آموزشی بین دانشگاه و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف می باشد.

مدت این تفاهم نامه ۳ سال می باشد که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.