دو کارگاه آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان حوزه ی مهندسی برگزار شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. دو کارگاه آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان حوزه ی مهندسی برگزار شد

به همت متخصصان مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و مکاترونیک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام شد:
برگزاری دو کارگاه آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان حوزه ی مهندسی

به منظور ارتقاء سطح علمی کارشناسان مکانیک و نیز افزایش سطح دانش همکاران فعال در پروژه های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف،کارگاه های آموزشی با عنوان «تلرانس های ابعادی و هندسی» و «مدیریت پروژه» با بهره گیری از تجربیات و توان علمی متخصصان گروه‌های پژوهشی مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و مکاترونیک برگزار شد.

در این دو کارگاه که هر کدام در قالب چند جلسه ارائه شد، بیش از ۵۵ نفر از کارشناسان مراکز خدمات تخصصی و گروه های پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف حضور داشتند.

کارگاه آموزشی «تلرانس های ابعادی و هندسی (GD&T)» با هدف ایجاد زبان مشترک بین طراح و سازنده و کنترل قطعات و کاهش هزینه و زمان مورد نیاز برای ساخت توسط مهندس سید حسین استقامت ارائه شد.

معرفی تلرانس ابعادی و هندسی و بررسی مزایای تلرانس هندسی، معرفی تعدادی از فرامین تلرانس هندسی و گیج های فرامین کنترل ابعادی، معرفی و بررسی تعدادی از روش های تست و کنترل تلرانس های هندسی توسط ابزارهای اندازه گیری، ایجاد فضای پرسش و پاسخ در جهت آموزش مباحث GD & T و معرفی و ارائه مطالب و مستندات کاربردی و مختصر از قبیل تعدادی از جداول کاربردی در مبحث تلرانس هندسی بخشی از فعالیتها و مباحث است که در این کارگاه ارائه شد.

کارگاه «مدیریت پروژه» با هدف ارتقا سطح دانش همکاران پروژه، آشنایی بیشتر با جزئیات فرآیندهای مدیریت پروژه، درک بهتر نقش ها، مسئولیت ها، چالش ها، و دستاوردها برای مدیران پروژه و یاد گرفتن مدیریت بهتر تیم مدیریت پروژه و همکاران پروژه، آشنایی بیشتر با ابزار و روش های مدیریت برنامه ، هزینه و مخاطرات پروژه و آشنایی با ابزارها و روشهای کنترل عملکرد بهتر پروژه توسط مهندس کوروس حمزه ارائه شد.

untitled

در این کارگاه مباحث مختلف برگزیده مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK به صورت کلاسیک ارائه شد و نمونه هایی از تجربه مدرسین در جهاددانشگاهی در هر مبحث مطرح شده و با طرح سوالاتی از سوی فراگیران و مدرسین درباره ابعاد عملی گفتگو شد.
همچنین در پایان هر جلسه کارگاه نیز نسخه نهایی فایلهای ارائه (فایلهای پاورپوینت همه جلسات) به همراه منابع تکمیلی به همه فراگیران تحویل گردید و در هر جلسه با هماهنگی تمام شرکت کنندگان در قسمت پایانی پرسش و پاسخ از مباحث مطرح شده انجام شد.
در ادامه ی کارگاه مدیریت پروژه، جلساتی نیز با موضوع” مدیریت جلسات”، “مدیریت منابع انسانی پروژه” و مدیریت کیفیت” بر مبنای استاندارد PMBOK ارائه شد.