پژوهشگر پیشکسوت جهاددانشگاهی مطرح کرد: عناصر اصلی رشد در جهاددانشگاهی

  1. اخبـار
  2. پژوهشگر پیشکسوت جهاددانشگاهی مطرح کرد: عناصر اصلی رشد در جهاددانشگاهی

پژوهشگر پیشکسوت جهاددانشگاهی گفت: بهره‌مندی از منابع انسانی متعهد، کارآمد و حرفه‌ای از عناصر اصلی برای رشد جهاددانشگاهی و کسب و حفظ سرآمدی و پیشتازی آن است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، حسن کی‌ارسلان در نشست تاملی بر چیستی جهاددانشگاهی که در محل سالن همایش های زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی این سازمان برگزار شد، افزود: ساختار جهادی (خودگردان، منعطف، نوآور، هدفمند، متمرکزبر نیازهای جامعه، کم تشریفات ، با مدیریت مشارکتی، هویت و مظاهر اسلامی و انقلابی، عملکرد فرادستگاهی و فراجناحی) از دیگر عناصر اصلی رشد جهاددانشگاهی است.

به گفته وی، تمرکز بر رفع نیازهای راهبردی جامعه با استفاده از روش‌های دانش بنیان و پژوهش محور و نوآوری مداوم، تعامل سازنده در عرصه ملی و  بین‌المللی (با تاکید برجهان اسلام) و اعتقاد و پایبندی به فرهنگ و مدیریت جهادی از دیگر عناصر اصلی رشد جهاددانشگاهی می‌باشند.

پژوهشگر پیشکسوت جهاددانشگاهی در ادامه یادآور شد: تربیت و تعالی منابع انسانی خود و تبدیل آنها به انسان جهادگر برای ایفای نقش بعنوان یک عنصر موثر، راهگشا ، اثربخش ، توسعه دهنده ، هدایتگر فعالیت‌ها با رویکرد سازمانی و استمرار به کارگیری دانش آموختگان برجستۀ علمی، جوان و جهادگر از دیگر عناصر اصلی رشد جهاددانشگاهی محسوب می‌شوند.

کی‌ارسلان، همکاری دانشجویانِ متعهد، خلاق و نوآور، ارتباط هدفمند با دستگاه های اجرایی و بخش های علمی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور، حفظ خوداتکایی مالی و پایداری اقتصادی و حضور در جوار و در درون دانشگاه را از دیگر عناصر اصلی رشد این نهاد انقلابی برشمرد.

وی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی یکی از نهادهایی است که آرمان آن توسعه علم، فناوری و نوآوری به منظور کمک به تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می‌باشد.

وی ادامه داد: اجرای عملی چرخۀ نوآوری اعم از نیازسنجی و پروژه یابی، پژوهش و نوآوری، تولید علم، تولید فناوری، تجاری سازی،  پیگیری بهره‌برداری، کسب درآمد برای تامین هزینه‌ها، تبدیل شدن به قطب در تعدادی از زمینه‌های استراتژیک مورد نیاز جامعه اسلامی و تکرار هر چرخه تا زمان میرایی یا اشباع از رسالت های جهاددانشگاهی می‌باشند.

این پژوهشگر پیشکسوت جهاددانشگاهی در ادامه آموزش و پرورش نیروی انسانی شایسته جهاددانشگاهی با درجاتی از فرهنگ جهادی (آرمانگرا، جهادگر، انقلابی، ایمانی، پژوهش محور، مساله یاب، دانش بنیان، نهادگرا، سازمان ساز، سازمانده‌، منعطف در کار گروهی، یادگیر، یادده، جانشین پرور،آمر به معروف وناهی از منکر، …) با توانایی اجرای عملی چرخه نوآوری و ساختار سازی جهادی  را از دیگر رسالت‌های این نهاد انقلابی ذکر کرد.

کی‌ارسلان خاطرنشان کرد: ساختارسازی و توسعه سازمان‌های جهادی (خودگردان، منعطف، نوآور، هدفمند، متمرکزبر نیازهای جامعه، کم تشریفات ، با مدیریت مشارکتی، هویت و مظاهر اسلامی و انقلابی، عملکرد فرادستگاهی و فراجناحی) از دیگر رسالت‌های جهاددانشگاهی است.