راه های ارتباطی معاونت راهبری پاركها و مراكز رشد سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

  1. اخبـار
  2. اخبار مرکز منش
  3. راه های ارتباطی معاونت راهبری پاركها و مراكز رشد سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

آدرس وب سایت: satfa.ir   

تلفن : 88983440-021 -88978556-021  داخلی 114

 نمابر : 88962042-021