سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به کسب رتبه دهم در نهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی شد

  1. اخبـار
  2. سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به کسب رتبه دهم در نهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی شد

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در میان 590 مرکز آزمایشگاهی موفق به کسب رتبه دهم شد. براساس اعلام سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در میان 590 مرکز آزمایشگاهی موفق به کسب رتبه دهم شد. در این دوره عملکرد بیش از 590 مرکز آزمایشگاهی عضو این شبکه در سال 1401 ارزیابی شده است که نتایج آن، نشان دهنده رشد قابل توجه فعالیت‌ها و عرضه خدمات آزمایشگاهی است. بر اساس این ارزیابی، مجموعه آزمایشگاه‌های جهاددانشگاهی سازمان صنعتی شریف رتبه دهم را از جمع 20 آزمایشگاه‌ برتر به خود اختصاص داده‌ است.

شایان ذکر است مجموعه آزمایشگاه‌های جهاددانشگاهی صنعتی شریف در بین 14 مرکز جهاددانشگاهی که عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی می‌باشند، رتبه اول را کسب نموده است.

خانم مهندس حافظی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری سازمان، ضمن تشکر از زحمات همکاران آزمایشگاه‌های جهاددانشگاهی صنعتی شریف در این خصوص بیان داشتند که یکی از سیاست‌های معاونت پژوهش و فناوری این سازمان توسعه و افزایش کیفیت سطح ارائه خدمات آزمایشگاه‌های خود به حوزه‌های مختلف صنعت، محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان کشور می‌باشد. در حال حاضر 7 آزمایشگاه در این سازمان به ارائه خدمات مشغول هستند که در صورت حمایت از توسعه و افزایش دامنه فعالیت‌ها و تجهیزات و ارتقای آنها، این امر سبب ارتقاء جایگاه آزمایشگاه‌های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و ارائه خدمات ارزنده به حوزه علم و فناوری کشور خواهد شد.

منبع خبر: https://labsnet.ir/news/69972

انتشار در ایسنا:

 https://www.isna.ir/news/1402072215055