جذب نیرو امریه دپارتمان تریکس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. جذب نیرو امریه دپارتمان تریکس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

دپارتمان تریکس گروه پژوهشی مهندسی صنایع سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف جهت اجرای پروژه‌های صنعتی خود در نظر دارد از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر (ترجیحا آشنا به حوزه های مدیریت فرآیندها و نرم افزارهای مرتبط) نیرو امریه جذب می نماید.

متقاضیان با تاریخ اعزام دی ماه 1402 به بعد رزومه خود را با موضوع امریه – نام خانوادگی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

 tricks@jdsharif.ac.ir