دفاع دانش بنیان در دانشگاه ها، علاوه بر رفع نیازهای ضروری جنگ تحمیلی، خودباوری را در دانشجویان افزایش داده بود

  1. اخبـار
  2. دفاع دانش بنیان در دانشگاه ها، علاوه بر رفع نیازهای ضروری جنگ تحمیلی، خودباوری را در دانشجویان افزایش داده بود

جهاددانشگاهی یک نمونه بومی و پیشرفته از دفاتر ارتباط با صنعت است.

رییس اسبق و عضو شورای مستندسازی پروژه های دفاعی دوران دفاع مقدس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف گفت: با توجه به تسلط جهاددانشگاهی به انواع فناوریهای مطرح در صنعت کشور، در حال حاضر می توان عمده مشکلات صنایع در مسیر دانش بنیان شدن را با مدل به کارگیری شده در پروژه های دفاعی دوران دفاع مقدس در جهاددانشگاهی، رفع نمود.

مدیر بیش از پنجاه پروژه دفاعی و غیر دفاعی جهاددانشگاهی صنعتی شریف با بیان اینکه یکی از معضلات در همه کشورهای در حـال توسـعه، گـذر از مونتاژ و تولیـد به مرحله طراحی و بهینه سازی توسعه محصول است، اظهار داشت: برای این دوران گذار، نیاز به همکاری کامل دانشگاه و صنعت می باشد و برای انجام آن نیاز به یک محیط واسط مانند جهاددانشگاهی است که یک نمونه بومی و پیشرفته از دفاتر ارتباط با صنعت است.

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با بیان اینکه استفاده از الگوی جهاددانشگاهی امکان تربیت نیروی شایسته و مدیران کارآمد برای صنایع مختلف کشور را امکانپذیر می سازد، افزود: متأسفانه این جایگاه ارزشمند جهاددانشگاهی برای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، به خوبی درک نشده است.

دکتر سیدمحمد طباطبایی با اشاره به موفقیت های جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس و پس از آن، یکی از عوامل موفقیت جهاددانشگاهی در پروژه های دفاعی دوران جنگ تحمیلی را استفاده وسیع و حضور دانشجویان در پروژه ها ذکر کرد و گفت: با تکیه بر توان جمعی و با روحیه جوانی هر مشکلی را می توان از پیش رو برداشت و سند این گفته را نتایج بررسی دستاوردها و تجربیات کسب شده در دوران جنگ تحمیلی که در قالب فعالیت های جهادی توسط دانشجویان در دانشگاه ها انجام شد نشان می دهد.

پیشکسوت جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت های دانش بنیان دفاعی به عنوان الگویی برای اجرای پروژه ها و انجام فعالیت های ضروری در جهت رفع نیازهای کشور، اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی، در دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی شریف فعالیتهای دانش بنیان دفاعی فراوانی با حضور دانشجویان این دانشگاه انجام شد(صدها پروژه قراردادی و هزاران فعالیت و حل مشکل تخصصی) که بسیاری از آنها هنوز هم ناشناخته است.

رییس اسبق جهاددانشگاهی صنعتی شریف افزود: دفاع دانش بنیان در دانشگاه ها، علاوه بر رفع نیازهای ضروری جنگ تحمیلی، خودباوری را نیز در دانشجویان افزایش داده بود. همین دانشجویان با کسب تجربیات ارزشمند حاصل از مشارکت در فعالیت های مربوط به پروژه های دفاعی و غیر دفاعی مورد نیاز صنایع مختلف کشور در دوران جنگ تحمیلی و در جهاددانشگاهی، به عنوان سرمایه های انسانی و نیروهای متخصص و مدیر به دانشگاهها و صنعت منتقل شدند و منشاء اثر بزرگی بودند.

عضو شورای مستندسازی دفاعی جهاددانشگاهی صنعتی شریف در ادامه با اشاره به اینکه دستاورد های علمی دفاع مقدس همچون دستاوردهای نظامی، دارای اهمیت است، اظهار داشت: در آن دوران، بومی سازی و تفکر علمی در کشور تجلی یافت. بسیاری از دانش امروز در صنایع مختلف، دردوران دفاع مقدس پایه گذاری شد. بسیاری از پیشرفتها در صنعت دفاعی، خودرو سازی، صنایع الکترونیک، مواد شیمیایی و فولاد سازی مرهون زحمات شبانه روزی بیش از 500 نفر از پیشگامان دفاع دانش بنیان در جهاددانشگاهی صنعتی شریف و سایر مراکز تحقیقاتی هستند که گمنام بودند، ولی منشأ اثر بزرگی در راه اندازی موتور علمی کشور شدند و شمار زیادی از نیروهای دانش بنیان امروز، ثمره آن بذرهای گمنام هستند.

استاد دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی گفت: رمز موفقیت دانشجویان و جوانان در دانشگاه های کشور در انجام پروژه های بسیار مهم آن دوران نتیجه ی محبت، مودت، همدلی بین جوانان، توکل، اطاعت از رهبر، لذت از کار، رضای حق تعالی و در نهایت مصداق آیه شریفه “والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا” بود.
وی با تاکید بر توجه بیش از پیش واحدهای مختلف جهاددانشگاهی برای حضور و همکاری دانشجویان باانگیزه و با پشتکار دانشگاه های مختلف کشور افزود: اکنون که در آغاز سال تحصیلی قرار داریم به دانشجویان نیز استفاده از بستر علمی و تخصصی جهاددانشگاهی را توصیه می کنیم تا با استفاده از الگوی پروژه های دفاع مقدس در حل معضلات کشور و همچنین تقویت توان و کارایی خود کوشا باشند.

انتشار رسانه:

ایسنا: https://www.isna.ir/news/1402072517543

جهاددانشگاهی: https://acecr.ac.ir/fa/news/63442