پویش ملی سوغات اربعین توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد الزهرا برگزار شد

  1. اخبـار
  2. پویش ملی سوغات اربعین توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد الزهرا برگزار شد

دبیرخانه پویش ملی سوغات اربعین با دریافت 302 اثر در قالب فیلم، کلیپ، عکس و دلنوشته از سراسر کشور و تقدیر از پنج اثر برگزیده به کار خود پایان داد.

پویش ملی سوغات اربعین، مقارن با ایام اربعین حسینی، با هدف به تصویر کشیدن اشکال متنوع راهپیمایی اربعین، نمایش اجتماع عظیم مسلمانان جهان و ایجاد پیوند میان شرکت کنندگان در این راهپیمایی و افرادی که امکان حضور در مراسم اربعین را نداشتند برگزار شد.

نخستین دوره این پویش 12 شهریور ماه 1402 آغاز و تا پایان شهریور ماه به کار خود پایان داد. در مجموع تعداد 302 اثر در قالب فیلم، کلیپ، عکس و دلنوشته از سراسر کشور به دبیرخانه پویش ارسال گردید و پس از ارزیابی و داوری از پنج اثر برگزیده تقدیر به عمل آمد.