اجرای پروژه ساختمان زیست بوم نوآوری جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد

  1. اخبـار
  2. اجرای پروژه ساختمان زیست بوم نوآوری جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد

دکتر مردانی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از آغاز عملیات ساخت ساختمان زیست بوم نوآوری در این سازمان خبر داد.

پروژه ساخت ساختمان زیست بوم نوآوری این سازمان با مساحت 2500 متر مربع از روز شنبه 6 آبان ماه1402  آغاز شد که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 1403 به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف اظهار داشت: مراسم آغاز عملیات  اجرایی زیست بوم نوآوری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با حضور معاون محترم سازمان تجاری سازی و فناوری دانش بنیان جهاددانشگاهی، مدیران کل  محترم دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و مدیران و پیشکسوتان محترم سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، برگزار گردید.

دکتر مردانی در مورد اهدافی که این پروژه بر اساس آنها شکل گرفته است، گفت؛ هدف کلی از این پروژه، توسعه زیست بوم نوآوری فناوری های منتخب برای جهاددانشگاهی در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف است. این چهارطبقه جدید که در بخش فوقانی ساختمان شهید ماندگار ساخته می شود به توسعه زیست بوم نوآوری اختصاص داده خواهد شد و در این طبقات شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر خواهند شد.

وی افزود:  از شرایط جذب این شرکت ها مرتبط بودن با زمینه های کاری این سازمان و ارائه مدل همکاری با مراکز و گروه های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف است.

 رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به تفاهم نامه این سازمان با پارک علم و فناوری دانشگاه شریف گفت: شرکت های جذب شده در این زیست بوم بعد از مستقر شدن در این فضا زیر نظر یک کمیته داوری مشترک می توانند از قوانین و مزیت های پارک علم و فناوری دانشگاه شریف نیز بهره مند شوند.

دکتر مردانی اظهار داشت: در حال حاضر 12 شرکت دانش بنیان و فناور در زیست بوم نوآوری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مستقر هستند.

وی در مورد منابع مالی این پروژه گفت؛ حدود 50 درصد از آن طی قراردادی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسیده است پرداخت خواهد شد و 50 درصد دیگر  از منابع داخلی این سازمان تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با تاکید بر تخصصی بودن شرکت های جذب شده و مرتبط با زمینه های کاری این سازمان با فناوری های منتخب، اظهار امیدواری کرد که یک زیست بوم تخصصی در چند حوزه تخصصی ایجاد خواهد شد.