امضاء تفاهم نامه همکاری بین معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. امضاء تفاهم نامه همکاری بین معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

امضاء تفاهم نامه همکاری بین معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تکنولوژی و تجهیزات سامانه های نوین آبیاری منعقد شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف؛ محورهای اصلی همکاری بر اساس این تفاهم نامه شامل ارائه خدمات تدوین استاندارد و دستورالعمل های آزمون و ارزیابی، نظارت، کنترل کیفیت بر لوازم و تجهیزات و تولیدکنندگان آن ها در طرح سامانه های نوین آبیاری، رصد تکنولوژی های این حوزه، مطالعه تطبیقی و بومی‌سازی آن ها می‌باشد.

مدیر مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی با بیان این خبر اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همراهی با وزارت جهادکشاورزی در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، با توجه به اثرات مثبت اجرای طرح های سامانه‌های نوین آبیاری با استفاده از تکنولوژی های مدرن آبیاری، استانداردسازی سامانه های مدرن وهمچنین جهت ترویج و تشویق کشاورزان به استفاده از این فناوری ها منعقد شده است.

مهندس علی مهدیزاده با اشاره به سابقه ی طولانی فعالیت سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در حوزه ی تجهیزات و ماشین های آبیاری گفت: از آنجایی که یکی از عوامل کلیدی و مهم در موفقیت آمیز بودن اجرای طرح های آبیاری و دستیابی به عمر مفید سیستم ها و همچنین راندمان مورد انتظار آن ها، استفاده از لوازم، تجهیزات و ماشین های آبیاری منطبق با استاندارد و با کیفیت مناسب ارتباط مستقیم با آن دارد، پژوهشکده توسعه تکنولوژی در ۲۰ سال گذشته اقدامات موثری در این خصوص در سطح کشور انجام داده است.

تفاهم نامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک به نمایندگی مهندس عباس زارع مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به نمایندگی دکتر محمدصادق حاجی تاروردی رئیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی به امضا رسید.