برای اولین بار در کشور توسط متخصصان پژوهشکده توسعه تکنولوژی انجام شد:انجام تحلیل، ارزیابی عملکرد و آزمون ماشین آبفشان قرقره‌ای مجهز به بوم در کشور

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. برای اولین بار در کشور توسط متخصصان پژوهشکده توسعه تکنولوژی انجام شد:انجام تحلیل، ارزیابی عملکرد و آزمون ماشین آبفشان قرقره‌ای مجهز به بوم در کشور

به منظور کنترل کیفیت ماشین های آبیاری مورد استفاده در طرح های آبیاری کشور، تحلیل، ارزیابی عملکرد و آزمون ماشین وارداتی آبفشان قرقره‌ای مجهز به بوم، مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی توسط کارشناسان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در استان گلستان انجام شد.

مدیر مرکز توسعه تکنولوژی این سازمان در این زمینه اظهار داشت: با توجه به لزوم رعایت استانداردها و کنترل کیفیت تجهیزات و ماشین‌های آبیاری برای دستیابی به عمر مفید سیستم و همچنین راندمان مورد انتظار، این سازمان از سال ۱۳۷۴ با تدوین دانش فنی ماشین‌های آبیاری، همکاری با وزارت جهاد کشاورزی را آغاز نمود و پس از آن به عنوان همکار آزمون ماشین‌های آبیاری همکاری خود را ادامه داد و در این راستا طی سال‌های اخیر، ارزیابی عملکرد انواع ماشین‌های آبیاری ساخت داخل و وارداتی را انجام داده است.

مهندس علی مهدی زاده گفت: برای اولین بار در کشور، تحلیل، ارزیابی عملکرد و آزمون میدانی یک دستگاه ماشین آبفشان قرقره ای وارداتی مجهز به بوم توسط تیم کارشناسان این مرکز انجام شد.

وی افزود: ارزیابی عملکرد ماشین فوق شامل عملکرد مکانیکی، هیدرولیکی، بررسی سازه  و یکنواختی پاشش عرضی و طولی دستگاه براساس چک لیست های ارزیابی و دستورالعمل های آزمون مطابق استاندارد های ملی و بین المللی استخراج شده، انجام و تحلیل شد و نتایج آن در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت.

مدیر مرکز توسعه تکنولوژی گفت: باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از سیستم های آبیاری مکانیزه در کشور در این راستا ارتقا دانش فنی، توسعه و انتقال تکنولوژی، آموزش و نظارت بر تولیدات داخلی و وارداتی با در نظر گرفتن تکنولوژی های روز دنیا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می تواند کمک شایانی به افزایش طول عمر و راندمان تکنولوژی های آبیاری در کشور نماید.