پذیرش مقاله گروه پژوهشی فناوری اطلاعات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برای ارائه در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران

  1. اخبار سازمان
  2. اخبار حوزه فناوری اطلاعات
  3. پذیرش مقاله گروه پژوهشی فناوری اطلاعات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برای ارائه در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران

مقاله گروه پژوهشی فناوری اطلاعات با عنوان «فناوری ارتباطات خودرویی راهکاری برای بهبود حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی‌ هوا» برای ارائه در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مورد پذیرش قرار گرفته است.

این مقاله که به صورت مشترک توسط ۶ نفر از اعضای گروه پژوهشی فناوری اطلاعات تهیه و تدوین شده است، توسط مهندس حمیدرضا عطائیان عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ارئه می شود.

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.