پذیرش مقاله گروه پژوهشی فناوری اطلاعات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برای ارائه در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران

  1. اخبـار
  2. اخبار حوزه فناوری اطلاعات
  3. پذیرش مقاله گروه پژوهشی فناوری اطلاعات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برای ارائه در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران

مقاله گروه پژوهشی فناوری اطلاعات با عنوان «فناوری ارتباطات خودرویی راهکاری برای بهبود حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی‌ هوا» برای ارائه در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مورد پذیرش قرار گرفته است.

این مقاله که به صورت مشترک توسط ۶ نفر از اعضای گروه پژوهشی فناوری اطلاعات تهیه و تدوین شده است، توسط مهندس حمیدرضا عطائیان عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ارئه می شود.

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.