اخذ ایران کد و GS1 دو محصول گروه فناوری اطلاعات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار حوزه فناوری اطلاعات
  3. اخذ ایران کد و GS1 دو محصول گروه فناوری اطلاعات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

اداره پروژه یابی در راستای پاسخگویی گروه فناوری اطلاعات به نیاز کارفرمایان از نوع محصول ایران کد و GS1 دو محصول “بسته نرم افزار CD سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر پروسس میکر جهاددانشگاهی صنعتی شریف در قاب پلاستیکی 1 حلقه ای” و “بسته نرم افزار CD سامانه مدیریت پروژه مبتنی بر فرآیندهای سازمانی جهاددانشگاهی صنعتی شریف قاب پلاستیکی 1 حلقه ای” را اخذ نمود.

ایران‌کد یا نظام طبقه‌بندی ملّی کالا و خدمات ایران، نظامي است كه اطلاعات پايه زنجيره تأمين در حوزه كالاها و خدمات را تحت كنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می‌کند. در اين نظام با استفاده از رويه‌ها، استانداردها و به ويژه ابزار خبره طبقه‌بندي و كدگذاري كالاها و خدمات، زبان مشترك و مفاهيم همساني در سطح ملي ايجاد شده و كليه اطلاعات اعتباري كالاها و خدمات از قبيل مراجع عرضه‌كننده، مشخصات فني، استانداردهاي ملي و بين‌المللي و … ثبت، ذخيره، ساماندهي و منتشر مي‌گردد.

سیستم GS1 به عنوان سیستم یکپارچه‌سازی استانداردهای جهانی، اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت زنجیره تأمین کالا را از طریق شناسایی یکتا و منحصربفرد موجودیت‌های ثابت و در گردش چرخه از قبیل اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، دارایی‌ها و مکان‌های فیزیکی فراهم می‌آورد. این امر باعث پذیرش و مقبولیت این سازمان در سطح جهان شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از سیستم‌های زنجیره تأمین جهانی از این استانداردها استفاده می‌نمایند.