بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از مدرسه صبح رویش

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از مدرسه صبح رویش

رئیس و معاونین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از مدرسه صبح رویش (مدرسه کودکان کار) بازدید کردند.

به دعوت مدیر روابط عمومی مدرسه صبح رویش و بر اساس مسئولیت های اجتماعی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، روز چهارشنبه مورخ 9/7/99 بازدیدی توسط دکتر آخوندی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دکتر مردانی معاون پژوهشی، مهندس پویا معاون پشتیبانی، مهندس عطائیان معاون آموزشی و سرکار خانم فرهادی مدیر امور فرهنگی سازمان از مدرسه صبح رویش صورت گرفت. مدرسه صبح رویش از جمله مدارس خیریه است که با حمایت های مردمی برپا شده و ضمن ارایه دروس آموزش و پرورش به کودکان کار و آسیب پذیر جامعه، مهارتهای دیگر از جمله مهارت های فکری، مهارت های ارتباطی، مهارت های تصمیم گیری و مهارت های حرفه ای و کاربردی را در دست اجرا دارد. در این بازدید ضمن گفتگو در اینخصوص از کلاس های وطن کده، عددکده، ادب کده ، زیست کده، هنر کده و … که با روش های جذاب مهارت های لازم را به کودکان کار آموزش می دهند بازدید به عمل آمد.

در ادامه طی جلسه ای که با آقای داودی مدیر مدرسه و تنی چند از مدیران مدرسه صبح رویش برگزار شد، بررسی شرایط و امکانات زیرساختی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف جهت کمک رسانی به این مدرسه در جهت پیشبرد هرچه بهتر آموزش ها به این قشر از جامعه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

همچنین در ادامه از کارگاه های شغل محور این مدرسه مانند کارگاه های دست دوزی، شغلی و کارآفرینی و… بازدید انجام شد.

بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از مدرسه صبح رویش

بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از مدرسه صبح رویش