سمینار آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری به همت واحد آموزش کارکنان دولت برگزار شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. سمینار آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری به همت واحد آموزش کارکنان دولت برگزار شد


واحد آموزش کارکنان دولت
معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف، سمینار آموزشی “حقوق شهروندی در نظام اداری” را با حضور خانم دکتر امین زاده معاون اسبق حقوقی رئیس جمهور و دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار کرد. این سمینار با حضور رئیس، معاونین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

در روز پایانی سمینار آموزشی “حقوق شهروندی در نظام اداری” که ۱۵ اسفندماه سالجاری برگزار شد، ضمن بررسی مصادیق حقوق شهروندان در نظام اداری، به موضوع حق جبران خسارات وارده به شهروندان در اثر قصور یا تقصیر دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها بطور خاص پرداخته شد.