کتاب مهندسی آکوستیک (و کاربردهای آن در مهندسی ساختمان، معماری و راه آهن) منتشر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. کتاب مهندسی آکوستیک (و کاربردهای آن در مهندسی ساختمان، معماری و راه آهن) منتشر شد
اخبار سازمان
QR Code

در این کتاب که توسط دکتر داود یونسیان استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، رییس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و مشاور پروژه های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تالیف شده است، مباحث حوزه مهندسی آکوستیک و اطلاعات لازم جهت شناخت مفاهیم و تعاریف مهندسی، شاخص های صوت، پردازش سیگنال های صوتی و روش های اندازه گیری و ارزیابی شرایط آکوستیکی محیطهای گوناگون را در بر می گیرد.

این کتاب که در ۱۱ فصل تالیف شده است، با یک رویکرد قیاسی و سیر پیوسته، ابتدا در فصل اول مبانی لازم برای پردازش سیگنال های صوتی باذکر مثال های متعدد نرم افزاری در نرم افزار MATLAB تبیین می گردد. سپس در فصل دوم کلیات و مفاهیم مهندسی آکوستیک باذکر مثال های کاربردی بیان می شود. آکوستیک یا علم صوت ازجمله شاخه های علم فیزیک بوده که از دیرباز توجه بشر را به خود جلب نموده است. صوت به عنوان ابزار اصلی برای ارتباط بشر همواره مورد توجه دانشمندان و مهندسین بوده و تاریخی به قدمت علم فیزیک را به همراه دارد.

باتوجه به محدوده وسیع کاربرد این علم در زندگی روزمره بشر، شاخه های مختلفی برای علم آکوستیک تعریف شده است. از جمله تقسیم بندی های معتبر در این زمینه می توان به دسته بندی انجمن آکوستیک آمریکا اشاره نمودکه دوازده شاخه زیر را برای این حوزه بر شمرده است:
آکوستیک زیرآب، آکوستیک معماری، آکوستیک موسیقی، فیزیک آکوستیک، آکوستیک گفتاری و شنیداری، اثرات روانی و زیست محیطی صدا،کنترل صدا، صدا شناسی حیوانات، آکوستیک تشخیص درمانی و در نهایت مهندسی آکوستیک شاخه های مختلف این دسته بندی را تشکیل می دهند.
در فصل سوم به تئوری انتشار امواج آکوستیکی در محیط هوا وتحلیل معادله هلمهولتز در محیط های مختلف آکوستیکی پرداخته می شود. در فصل چهارم ارتباط ریاضی بین ارتعاشات یک سطح مرتعش با صدای منتشر شده از آن بیان می شود. در فصل پنجم کتاب، مدل های پیش بینی صدای سامانه های ریلی به عنوان منبع صدا ارائه می شود که به نوعی مطالب این فصل را می توان در مطالعه صدای دیگر شکل های حمل ونقل نیز استفاده نمود.
فصل ششم کلیات لازم برای ارزیابی زیست محیطی صدای منتشر شده از خطوط راه آهن را بیان می کند. فصل هفتم عوامل موثر در صدای سامانه های ریلی و به تبع روش های حذف و کنترل این منابع را مرور می نماید. فصل هشتم که جنبه عام دارد، به مبانی طراحی موانع صوتی در حریم بزرگراه ها و خطوط راه آهن می پردازد.
فصل نهم نیز که جنبه عمومی پیدا می کند، مبانی طراحی اماکن بسته را برای دستیابی به بهترین عملکرد صوتی بیان می دارد. فصل دهم روش ها و استاندارد های اندازه گیری صدا را مرور می نماید و در فصل آخر نرم افزار ها والگوریتم های مختلف مدل سازی آکوستیکی مورد مطالعه قرار می گیرد.
علاقمندان جهت تهیه این کتاب می توانند با انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و با تلفن ۶۶۰۷۵۰۱۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

 

کتاب مهندسی آکوستیک (و کاربردهای آن در مهندسی ساختمان، معماری و راه آهن) منتشر شد