چاپ مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نشریه بین المللی Materials Research Express

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. چاپ مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نشریه بین المللی Materials Research Express

این مقاله با عنوان «تجزیه و تحلیل قانون مقیاس سنجی و استریومتری از مورفولوژی سطح فولاد ضد زنگ AISI 304 که با منگنز پوشش داده شده:  ارزیابی معمولی و فرکتالی» در نشریه بین المللی
Materials Research Express – manuscript acceptance  IOP  منتشر شده است.

این مقاله با عنوان انگلیسی
Stereometric and scaling law analysis of surface morphology of stainless steel type AISI 304 coated with Mn: A conventional and fractal evaluation
 توسط مهندس علی آرمان از اعضا گروه پژوهشی فناوری خلأ و سایر همکاران پژوهشی ایشان نگارش شده است.

در چکیده این مقاله آمده است:

هدف از این مقاله، مطالعه ریخت شناسی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ بازپخت شده با لایه ای نازک از منگنز و در محیط گاز نیتروژن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) می باشد. نمونه های پوشش داده شده در محیط نیتروژن با شار ۴۰۰ sccm و در چهار دمای مختلف (گروه اول) ۴۷۳، (گروه دوم) ۶۲۳، (گروه سوم) ۷۷۳ و (گروه چهارم) ۹۲۳ درجه کلوین بازپخت شدند. تصاویر سه بعدی AFM از نمونه ها در مد tapping و از یک سطح ۲*۲ میکرومتر مربع تهیه شدند.  برای تفسیر درست توپوگرافی سطح نمونه ها با کمک آنالیز AFM به محاسبه بعد فرکتالی نمونه ها پرداخته شد.  نامنظم ترین سطح با زبری ۲۲٫۲۳ nm متعلق به گروه چهارم و منظم ترین سطح با زبری ۵٫۸۶ nm متعلق به گروه دوم می باشد. بنابراین نتایج این مقاله، تاثیر فرآیند و اصلاحات بازپخت بر خصوصیات فرکتالی /مولتی فرکتالی سطوح را نشان می دهد.