تفاهم نامه همکاری بین اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف امضاء شد

  1. اخبـار
  2. اخبار مرکز آموزش‌های مهارتی پیشرفته
  3. تفاهم نامه همکاری بین اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف امضاء شد

در راستای اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه علمی در بهره‌برداری همه‌جانبه از ظرفیت‌های ملی از جمله دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تفاهم‌ نامه همکاری علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی با سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف امضاء کرد.

هماهنگی و برقراری ارتباطات پایدار بین اداره تحقیقات و جهادخودکفایی آجا با سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به منظور هم افزایی و ارتقای سطوح دانش و فناوری و استفاده از امکانات موجود و تقویت زیرساخت های تحقیقاتی دو طرف برای تأمین نیازهای تحقیقاتی و علمی در حوزه‌های اجرایی پروژه‌های صنعتی، فناورانه، دوره‌های آموزشی و پژوهشی از اهداف این تفاهم نامه ذکر شده است.

بهره‌برداری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) و استفاده از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، دستاوردهای همایش‌ها و کنفرانس‌ها (در سطح ملی و بین‌المللی) در سطوح و رده‌های مختلف و در موضوعات موردنیاز، بخشی دیگر از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

بر اساس این تفاهم نامه که به امضاء مهندس محمدحسین شمخالی رئیس اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دکتر علیرضا آخوندی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف رسید، توسعه فعالیت‌های دانشی فناورانه مبتنی بر نیاز از طریق بهره‌برداری و استفاده آجا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه ی تخصصی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، همسوسازی پژوهش‌ها و توسعه زیرساخت‌های تخصصی این سازمان‌ به سمت پاسخ‌گویی به مطالبات علمی و نیازمندی‌های تخصصی دانشی و فناورانه در اجا، از طریق همکاری و تعامل سازنده، انعقاد قرارداد یا موافقت‌نامه‌های لازم انجام می شود.

سازمان‌دهی، توسعه و پشتیبانی از همکاری دستگاه‌های تحقیقات صنعتی اجا و شبکه‌های تخصصی پژوهشی علم و فناوری، ایجاد و توسعه زیرساخت های موردنیاز در حوزه های صنعتی و غیر صنعتی در اجا و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف‌ در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات و نیازمندی های اجا در حوزه فناوری‌های حیاتی و نوظهور بخشی دیگر از توافقات دو طرف بر اساس این تفاهم نامه می باشد.

گفتنی است به منظور اجرای محورهای همکاری بر اساس این تفاهم نامه، کمیته مشترک همکاری تشکیل و فرآیند اجرایی و نحوه همکاری جهت اجرای تفاهم‌نامه با توجه به نیازهای طرفین و در قالب تدوین آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، قرارداد و سایر قالب‌های همکاری لازم بین دو طرف انجام می شود.

مدت زمان این تفاهم‌نامه از زمان اجرا به مدت چهار سال تعیین شده است که در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد.

تفاهم نامه همکاری بین اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف امضاء شد

لینک ایسنا