واگذاری مسئوليت دبيرخانه كميته فنی متناظر CT 96 استاندارد ايزو به پژوهشكده توسعه تكنولوژی

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. واگذاری مسئوليت دبيرخانه كميته فنی متناظر CT 96 استاندارد ايزو به پژوهشكده توسعه تكنولوژی

سازمان ملي استاندارد ايران مسئوليت دبيرخانه كميته فنی متناظر CT 96 استاندارد ايزو را به پژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شريف واگذار كرد

به گزارش ایسنا طی حكمی از سوی معاونت تدوين و ترويج سازمان ملی استاندارد ايران، مسئوليت دبيرخانه كميته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC96 (جرثقيل ها) به مدت 3 سال به پژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شريف واگذار شد.

طی احكام جداگانه ای از سوی سودابه يحی زاده معاون تدوين و ترويج استاندارد و رئيس هيات فنی كميته ملی استانداردهای ايزو، اعضای پژوهشكده توسعه تكنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به شرح زیر به عنوان هيات رئيسه اين كميته فني منصوب شدند:
– دكتر سيد محمد طباطبايی قمی به سمت رئيس،
– مهندس عليرضا كريمی به سمت نائب رئيس،
مهندس علی مهدی زاده به سمت دبير

خبر ایسنا